Tids­redovisnings­system

Epix-Tidredovisning innehåller funktioner för:

 • Tidrapportering.
 • Arbetstidsregler.
 • Sammanställda rapporter för tider per anställd, kostnadsställe eller projekt.
 • Tidsrapporter som löneutbetalningsunderlag.

Tid- och frånvaro rapporteras mot terminaler eller hämtas från tidsur eller kortläsare.

Funktioner i Epix-Tidsredovisning:

 • Översikt av arbetstider och tidssaldon för anställda.
 • Tidssummeringar grupperat på; anställd, tidsperiod, projekt, kostnadsställe, ärende, tidsfaktor.
 • Händelselogg för alla tidsrapporteringar.
 • Godkännade före löneutbetalning.
 • Normaltid och övertidsregler.
 • Lönefaktorer.
 • Statistik.

Boka webbdemo