Lönesystem

Epix-Lön innehåller funktioner för att hantera personaldata, löneinformation, löneutbetalningar, kontrolluppgifter och statistik.

Löneunderlag skapas baserat på:

  • Månadslön eller arbetad tid.
  • Övertid och övertidsfaktorer.
  • Obekväm arbetstid.
  • Semester.
  • Föräldraledighet.

Skatt och arbetsgivaravgifter beräknas för olika skattetyper. Skattetabeller importeras från skatteverket. Löneposter automatkonteras och överförs till bokföringssystemet.

Underlag skapas för skattedeklaration och kontrolluppgifter. Statistikrapporter genereras för Alecta, FORA och SAF.

Boka webbdemo