Supply chain

Epix har fullt integrerade funktioner för att hantera supply chain för:

  • Lageromflyttning.
  • Lagercrossdocking.
  • Leverantörscrossdocking.
  • Direktleveranser från leverantör till kund.

Vid orderläggning tas, när man beräknar leveranstid, hänsyn till ledtider mellan leverantörer och lager, samt till interna hanteringstider i lager. Lagercrossdockade leveranser styrs direkt till avsändningsytan, där de kan sampackas med plock som sker i crossdockinglagret.

Boka webbdemo