Referenser

Noventus har lång och gedigen erfarenhet av att utveckla standard- och skräddarsydda lösningar för allt från små till stora världsledande företag. Som de olika referenssidorna visar har Noventus levererat system till företag inom en mängd olika brancher och till företag spridda över en stor del av jordens yta.

Noventus har haft totalansvar för utveckling av programvara för flera system som är bland de största i världen i sitt slag. Samtidigt har Noventus, på grund av en liten och effektiv organisation med kompetenta anställda, kunnat leverera enkla och nischade system till små och medelstora företag som vill utvecklas och växa.