Sälj­stöd (CRM)

Epix-CRM (Customer Relationship Management) används för att förbättra och effektivisera kontakter med kunder genom att säljare, orderhanterare och servicepersonal får ett effektivt stöd för att hantera kunder och kundaktiviteter.

Epix-CRM är fullt integrerat med orderhanteringen i Epix. Data lagras för kunder och kontaktpersoner. För kundkontakter och kundaktiviteter lagras datum, säljare, kontaktperson, typ av aktivitet, planerad nästa kontakt och anteckningar. Dokument av olika slag kan kopplas till aktiviteterna.

Kunder kan sökas fram baserat kunddata, planerade kontaktdatum eller tid för senaste kontakt.

Boka webbdemo