Statistik och beslut­stöd

Noventus erbjuder konsultstöd för att, mot fast eller löpande kostnad, ta fram statistik för t.ex. beslutstöd. Noventus använder främst analysverktyget QlikView för att ta fram statistikrapporter, men även andra programvaror kan användas.

För Epix gäller att alla händelser för order, returer, inköp, produktion och lagerhantering som påverkar ett bokföringskonto loggas. I Epix-WMS loggas alla händelser som påverkars en artikels status, antal eller lagerposition.

Sammanställd statistik finns som standard i Epix. Dessutom finns utbyggd statistik baserad på QlikView färdigutvecklad för Epix.

Boka webbdemo