Produktion

Epix-MPS, som används för styrning av produktion, är totalintegrerad med order-, inköps- och lagersystemmodulerna i Epix. Artikelstrukturer kan brytas ner på obegränsat antal nivåer för ingående artiklar och operationer. Även varianter kan definieras i obegränsat antal nivåer för varje artikelstrukturnivå.

Funktioner i Epix-MPS

  • Brutto- och nettobehovsberäkningar.
  • Presentation av beläggning och omplaneringsmöjligheter.
  • Möjlighet att slå ihop produktionsorder till produktionsbatcher.
  • Rapportering av producerade och kasserade enheter, produktions-, stopp- och ställtider, mm.
  • Förkalkyl, efterkalkyl och uppföljning.

Boka webbdemo