Projekt- och ärende­hantering

Epix-Projekt används för att administrera projekt och projektärenden avseende arbetsuppgifter, tider och kostnader. Ett projekt kan indelas i delprojekt på obegränsat antal nivåer. Till varje projekt eller delprojekt kan obegränsat antal ärenden knytas. Kostnader och intäkter sammanställs efter att ha hämtats från bokföring, produktion och tidrapportering.

Ett ärende kan indelas i delärenden på obegränsat antal nivåer. Ett ärende kopplas normalt till ett projekt. För ett ärende registreras projekt, kund, kostnadsställe, berörda anställda, tids- och kostnadsuppskattningar, kommentarer, mm.

Boka webbdemo