Moln­tjänster

Noventus utvecklar egen, och erbjuder konsultstöd för utveckling av, programvara för molndrift. Programvaran kan driftas privat, publikt eller som hybrid.

Programvaran är utvecklad för drift under valbar servicemodell:

  • Infrastructure as a service (IaaS).
  • Platform as a service (PaaS).
  • Software as service (SaaS).

Programvaran kan därför driftas helt eller delvis i egen regi. Serviceföretag som erbjuder drift av hela eller delar av programvaran är bland andra Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, IBM/SoftLayer och Google Compute Engine. Med applikationsinterface, som tillhandahålls av dessa driftleverantörer, kan lastbalansering ske mot virtuella maskiner.

Boka webbdemo