Web, appar & HTML5

Noventus utvecklar både egen och kundanpassad programvara för modern responsiv web i HTML5. De applikationer som byggs publiceras som websidor, webappar eller mobilappar. Noventus har tagit fram en stor och flexibel egen kodbas som möjliggör avancerad funktionalitet direkt i webbläsaren på alla sorters moderna enheter vare sig de baseras på Windows, iOS, Android eller andra operativsystem. Utöver Epix, vårt affärssystem, har Noventus skapat avancerade kundportaler och webbshopar som djupintegrerats med order- och lagersystem, recepthanteringssystem och företagshemsidor i HTML5.

Teknik

Normalt är de HTML5-applikationer Noventus tar fram så kallade single page applications (SPA) som exekverar komplex funktionalitet direkt i webbläsaren, vilket ger snabba responstider och möjliggör desktop-lik funktionalitet, för att sedan kommunicera med REST-baserade API:er som även kan utnyttjas för integrationer. Mycket av den teknik Noventus använder för utveckling i HTML5 är egenutvecklad, men exempel på ramverk och teknik som används frekvent är:

  • C++
  • .NET
  • Entity Framework och SQL
  • REST
  • NodeJS
  • Webpack
  • Babel
  • React
  • Redux