Ekonomi­system

Epix-Ekonomi hanterar effektivt företags- och koncernredovisning och ger full kontroll på ekonomi och finanser. Epix-Ekonomi har funktioner för bokföring, kundreskontra, leverantörsreskontra och inventarieregister. Ekonomisystemet är fullt integrerat mot Epix order- och inköpssystem. Bokföringen hanteras enligt BAS-kontoplanen. Import och export av data i SIE-format hanteras.

Lagervärdesförändringar, som mottas från anslutna lagersystem, konteras automatiskt.

Bokföring registreras med dialoger som är specialanpassade för kundfakturor, inbetalningar, leverantörsfakturor, utbetalningar, periodiseringar eller allmänna verifikationsregistreringar. Ett stort antal bokföringsdimensioner och underdimensioner hanteras. Periodisering sker per månad, per kvartal eller för valfria datum.

Budget, som kan jämföras med utfall, kan registreras för resultat och balansräkning. Konteringsmallar med beräkningsformler kan definieras.

Boka webbdemo