Komplett affärs- och lagersystem (WMS)

Komplett affärs- och lagersystem (WMS)

Noventus har som mål är att ligga i framkant avseende programvaruutveckling. Baserat på erfarenheterna från sin unika referenslista har Noventus utvecklat affärssystemet Epix, som på många sätt är mer omfattande än mångfaldigt större konkurrenters system.

Epix är en moduluppbyggd standardprogramvara med fokus på order, lager och logistik. Epix används för styrning av ett företags hela materialflöde, innefattande funktioner som inköp, produktion, lagerhantering (WMS), försäljning och distribution. Användandet av Epix ger vinster i form av ökad leveranssäkerhet, minskade ledtider och minskade kostnader för lager, produktion, försäljning och distribution.

Epix kombinerar effektiv logistik och modern informationsteknologi. Bättre kontroll över informationsflödet ger stordriftsekonomi för administration, materialhantering och transporter, lägre kapitalbindning och ett komplett sortiment tillgängligt i realtid. Försäljningen kan skötas lokalt, decentraliserat eller via internet, så att bästa kundkontakt upprätthålls och bästa kundsupport kan ges.

Epix moduluppbyggnad gör att varje företag kan välja just de moduler som är intressanta och aktuella för tillfället och sedan komplettera efter behov. Epix kan enkelt integreras med programvaror från andra leverantörer.

Boka webbdemo