Lönesystem

Epix-Lön innehåller funktioner för att hantera personaldata, löneinformation, löneutbetalningar, kontrolluppgifter och statistik.

Löneunderlag skapas baserat på:

  • Månadslön eller arbetad tid.
  • Övertid och övertidsfaktorer.
  • Obekväm arbetstid.
  • Semester.
  • Föräldraledighet.

Skatt och arbetsgivaravgifter beräknas för olika skattetyper. Skattetabeller importeras från skatteverket. Löneposter automatkonteras och överförs till bokföringssystemet.

Underlag skapas för skattedeklaration och kontrolluppgifter. Statistikrapporter genereras för Alecta, FORA och SAF.